डुडुवाकाे पुस मसान्तसम्मको प्रगति


१. गाउँपालिकाबाट संचालित घर–घर स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट वडा नं. १ देखि ६ सम्मका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई घर–घरमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य कार्ड स्थलगत रुपमा करिब ४२ हजार ४६ जनालाई स्वास्थ्य सेवा कार्ड प्रदान गरिएको छ ।
२. गाउँपालिकाबाट संचालित स्वास्थ्य प्रयोगशाला कार्यक्रम बाट बेतहनीको स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाट १ हजार ६ सय २१ जना, हिरमिनियाको स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट २ हजारर ३ सय ७८ जना, कम्दी स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट ७ सय २६ जनालाई स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा प्रदान गरिएको छ ।
३. गाउँपालिकाबाट संचालित जेष्ठ नागरिकसंग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रमबाट सबै वडाका जेष्ठ नागरिकहरुको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, सामान्य प्रयोगशाला (मलेरिया, मघुमेह,) सेवा घर–घरमा स्वास्थ्यकर्मीबाट करिब ५ सय ३४ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।
४. गाउँपालिकाबाट संचालित बर्थिंङ्ग सेन्टर बेतहनी स्वास्थ्य चौकीमा २ सय जना, बनकट्टी स्वास्थ्य चौकीमा ७५ जना, हिरमिनिया स्वास्थ्य चौकीमा १ सय १९ जना र कम्दी स्वास्थ्य चौकीमा ७० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।
५. गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरुबाट बहिङ्ग (ओ.पि.डी) सेवा २५ हजार ५ सय १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।
६. गाउँपालिकाको सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र मा.वि. स्कूलहरुमा इन्टरनेट सहित इन्टरकम र सी.सी.टी. भी. क्यामरा जडान भई डिजिटल प्रणाली मार्फत कार्य सम्पदानको निगरानी भइरहेकाे छ ।
७. गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट कृषि सहकारी÷कृषक समूह र कृषकहरुलाई किटनाषक तथा ढुसीनाषक बिषादी ५ सय ४७ जनालाई निःशुल्क वितरण गरिएको छ ।
८. गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखामा ११ वटा व्यवसायिक कृषकहरुको कृषक समूह दर्ता गरिएको छ ।
९. गाउँपालिकाबाट संचालित बहुबार्षिय आयोजना अन्तर्गत डुडुवा –६ मा निर्माणधिन शित भण्डारण गृह (कोल्ड स्टोर) को भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भएकोले यसै बर्ष कार्य सम्पन्नमा जोड दिई संचालन ल्याइने छ ।
१०. गाउँपालिकाबाट संचालित घर–घर पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट पशुपालक कृषकहरुको घरमा स्थलगत २४ हजार ३ सय ५० पशुपन्छीलाई निःशुल्क उपचार गरिएको छ ।
११. गाउँपालिकाको पशु सेवा स्वास्थ्य शाखाबाट गाई÷भैसीमा उन्नत जातको कृत्रिम गर्भाधान ७ सय २१ पशुमा गरिएकोमा  ४ सय ३३ पशुहरुमा सफल भएको छ ।
१२. गाउँपालिकाको पशु सेवा स्वास्थ्य शाखाबाट पशुपालन गरेका कृषकहरुको (गोरु÷बोका) करिब ७ सय ५३ पशुहरुलाई बन्ध्याकरण गरिएको छ ।
१३. गाउँपालिकाको पशु सेवा स्वास्थ्य शाखाबाट संचालित पशु प्रयोगशालाबाट ९ सय ९१ जना कृषकहरुको गोबर परीक्षण गरी सेवा प्रदान गरिएको छ ।
१४. गाउँपालिकाको पशु सेवा स्वास्थ्य शाखाबाट पशुपालन गरेका कृषकहरुको करिब ८८ पशुपन्छीमा रेबिज बिरुद्ध खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।
१५. नेपालमा पशु रोग महामारीको रुपमा फैलिएको लम्फी स्कीन डिजिजबाट ग्रासित करिब १ हजार ४ सय २३ पशुहरुको निःशुल्क उपचार गरी रोग निको भएको छ ।
१६. नेपालमा पशु रोग महामारीको रुपमा फैलिएको लम्फी स्कीन डिजिजबाट ग्रासित करिब १८ सय पशुहरुमा रोग बिरुद्धको खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।
१७. गाउँपालिबाको पशु सेवा स्वास्थ्य शाखाबाट संचालित आन्तरिक तथा बाह्यय परजिबि नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत घर–घरमा गई स्थलगत पशुपालन गरेका करिब ५ हजार ८ सय ७८ घरधुरीमा सेवा प्रदान गरिएको छ ।
१८. गाउँपालिकाबाट संचालित ७५ वटा बाल विकास केन्द्रमा स्थलगत अनुगमन÷निरिक्षण गर्दा २६ वटा राम्रो, २७ वटा मध्यम र २२ सुधार गर्ने आवस्थामा देखिन्छ ।
१९. गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका मा.वि.,आधारभूत विद्यालयहरुमा स्थलगत अनुगमन÷निरीक्षण गर्दा शिक्षकहरुको उपस्थिति ९५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने बिद्यार्थीहरुको उपस्थिति ७० प्रतिशत रहेको छ जसलाई सुधार गरी नियमन गरिने छ ।
२०. गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका धार्मिक मदरशा÷गुरुकुल विद्यालयहरुमा स्थलगत अनुगमन÷निरीक्षण गर्दा शिक्षकहरुको उपस्थिति ९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने बिद्यार्थीहरुको उपस्थिति ५० प्रतिशत रहेको छ जसलाई सुधार गरी नियमन गरिने छ ।
२१. गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा बिद्यार्थीहरुलाई नैतिक शिक्षा (ढोग,सलाम,नमस्ते) संस्कार लागु गरिएकोमा प्राम्भिक प्रगति करिब ४० प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
२२. गाउँपालिकाबाट संचालित डुडुवा–२ को अमृतपूर्वा देखि रामनगरपाझा सम्म पि.सि.सि. बाटोको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको छ भने यसै बर्ष कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
२३. गाउँपालिकाबाट डुडुवा–२ को पशुपति मा.वि.मा ९ कोठे भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको छ भने यसै बर्ष कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
२४. गाउँपालिकाको साँस्कृति पर्यटनका लागि डुडुवा–२ को रामनगरपाझामा शिवको प्रतिमा स्थापना गर्न सम्भावयता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने छ ।
२५. पशु स्वास्थ्य सेवा लिन वितरण गरिएको कार्ड हराएमा रु १००।– दस्तुर बुझाई नयाँ कार्ड लिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२६. जग्गा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा नाप नक्सा गर्नका लागि प्रति कित्ता रु २००।– दस्तुर बुझाई सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप २०८० साउन देखि हाल सम्म ६५ जनाको ९० कित्ता जग्गा नापजाँच गरिएको छ ।


error: यो सुविधा उपलब्ध छैन !